ธนาคารออมสินขายสลากออมสินพิเศษ 2 ปี รางวัล 5 ล้านเริ่มจำหน่ายวันไหนเช็คเลย

08 ก.ย. 2564 เวลา 22:05 น.8.7k

ธนาคารออมสินขายสลากออมสินพิเศษ 2 ปี เงินรางวัลสูงสุด 5 ล้านบาท เริ่มจำหน่ายวันไหนหลักเกณฑ์รายละเอียดเป็นอย่างไร เช็คที่นี่

ธนาคารออมสิน ขาย “สลากออมสินแบบใบสลาก” รอบใหม่ สลากออมสินพิเศษ  2 ปี งวดที่ 210 และงวดที่ 212 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 

สำหรับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ไม่จำกัดวงเงินฝาก เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนจองคิวฝากเงินได้แล้ว ที่เว็บไซต์ออมสิน และ LINE : GSB Society

 

ธนาคารออมสินขายสลากออมสินพิเศษ 2 ปี รางวัล 5 ล้านเริ่มจำหน่ายวันไหนเช็คเลย

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนฝากเงินในรูปแบบ “สลากออมสินพิเศษ 2 ปี (มีใบสลาก)” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมาก และมีเสียงเรียกร้องให้ธนาคารเปิดรับฝากเงินรูปแบบดังกล่าวอีกครั้ง โดยสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (มีใบสลาก) ที่เปิดรับฝากในครั้งนี้ ราคาหน่วยละ 100 บาท กำหนดระยะเวลาการฝาก 2 ปี หากฝากครบกำหนดได้รับดอกเบี้ย 0.10 บาทต่อหน่วย พร้อมรับสิทธิลุ้นถูกรางวัลเลขสลากรวม 24 ครั้ง ตามกำหนดการออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน เงินรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,000,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 1,000,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ รวมถึงรางวัลเลขท้าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองคิวนัดหมายเพื่อฝากเงินที่สาขา ผ่าน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และที่ LINE Official : GSB Society ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

หลักเกณฑ์รายละเอียด

 • ระยะเวลารับฝาก

วันที่ 6 กันยายน 2564 - เมื่อครบวงเงินฝาก

 • ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี  

- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

- นิติบุคคลทุกประเภท

 • อายุ  

   2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

 

 • หน่วยละ 100 บาท

 

 • รายละเอียดดอกเบี้ย 

 ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.10 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)

 

 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก 

 1 . ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

 

 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

 • การออกรางวัล

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคมและ 2 พฤษภาคม)

*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

 

 • การรับเงินรางวัล

โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 • เงื่อนไขหลัก

1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและ

ดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน

3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

 • เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน

การฝาก

1. ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (1 หน่วย)

2. ได้รับหลักฐานการฝากเงินเป็นใบสลาก โดยสามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมและได้รับ

หลักฐานเป็นสลากฉบับใหม่การถอน 1. ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (1 หน่วย)2. สามารถ

ถอนบางส่วนของแต่ละฉบับก่อนครบอายุได้ โดยต้องตัดตอนสลากและเสียค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 30 บาทการโอนกรรมสิทธิ์

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กันได้

-โอนกรรมสิทธิ์สาขาเดียวกัน ไม่เสียค่าธรรมเนียม

-โอนกรรมสิทธิ์ต่างสาขา เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท

 

 • สลากครบอายุ

โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

ที่มา:ธนาคารออมสิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง