ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จังหวัดไหนได้เงินเยียวยา 2 เดือน

11 ก.ย. 2564 เวลา 20:00 น.6.0k

ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ผู้ประกันตนใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดไหนบ้าง ที่ได้เงินเยียวยา 2 เดือน

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  ผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดใน 9 ประเภทกิจการ มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จังหวัดไหนได้เงินเยียวยา 2 เดือน

ผู้ประกันตนประกันใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการควบคุมโควิด-19  ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับคนละ 2,500 บาท/เดือน ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับคนละ 5,000 บาท/เดือน โดยแยกเป็น 3 กลุ่มตามการประกาศของศบค.ดังนี้

 • 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
 • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา
 • 16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จังหวัดไหนได้เงินเยียวยา 2 เดือน

จังหวัดไหนได้เงินเยียวยา 2 เดือน  

ล่าสุดวันที่ 11 ก.ย.64 เพจข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความว่า สรุปจังหวัดไหน ได้เงิน 2 เดือน ม.33-39-40 

พื้นที่ 13 จังหวัดแรก  

ที่ลงทะเบียนภายใน 31 ก.ค.64 และขยายเวลาจ่ายเงินถึง 10 ส.ค.64 (สิ้นสุดการลงทะเบียน 31 ก.ค.64)

สำหรับ ม.40 ที่ลงทะเบียน ใน 19 จังหวัดที่ลงทะเบียนใหม่
จะย่อยออกมาเป็น 3+16 จังหวัด

3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเฉิงเทรา อยุธยา ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 4-24 ส.ค.64

กลุ่มนี้ ยังไม่ได้เลย จะได้เงินเยียวยา 2 เดือน  (รอเคาะว่าจะโอนรวดเดียวหรือทีละรอบ )

ส่วน 16 จังหวัดหลัง  ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 4-24 ส.ค.64 ได้เงินเยียวยา 1 เดือน

ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จังหวัดไหนได้เงินเยียวยา 2 เดือน

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , เพจข่าวประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง