บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คลัง เปิดลงทะเบียน เช็คคุณสมบัติด่วน

13 ก.ย. 2564 เวลา 11:39 น.9.3k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่ครอบคลุมกลุ่มตกหล่น เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นพร้อมฟอร์มกรอกแบบฟอร์มเอกสาร คลิกด่วน

จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง วางไทม์ไลน์เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน รอบใหม่  โดยคาดว่า รายละเอียด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ได้ภายในปี 2564 

 

ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง โดยความคืบหน้า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน โดยการลงทะเบียนรอบใหม่ จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย
 

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

 

 

เงื่อนไขเบื้องต้น

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย

2. ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
  • รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
  • ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

 

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนลงทะบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งในเฟสที่หนึ่งและเฟสที่สองเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้น ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถคลิกเข้าได้ที่ www.fpo.go.th  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นเอกสารไปยังสถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีดังนี้

  • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

ส่วนรายละเอียดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ คร่าว ๆ มีดังนี้
1.กรอก ชื่อ นามสกุล

2.อายุ

3.ที่อยู่อาศัย

4.ช่องทางการติดต่อ

5.รายได้ทั้งสิ้น

6.และอื่นๆ 

  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คลัง เปิดลงทะเบียน เช็คคุณสมบัติด่วน

 

 

ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความล่าสุดว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน

 

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คลัง เปิดลงทะเบียน เช็คคุณสมบัติด่วน

ขณะเดียวกัน จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

 

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค.  

 

 

ที่มา: กระทรวงการคลัง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง