เช็คด่วน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จองผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

15 ก.ย. 2564 เวลา 19:00 น.955

รีบเลย จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna อบจ.สิงห์บุรี เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์พร้อมกัน ไม่มี Walk in สำหรับ 5 กลุ่มเสี่ยง รวม 5,000 คนเริ่มแล้ววันนี้ เช็คที่นี่

16 กันยายน 2564 มีรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สิงห์บุรี) โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สิงห์บุรี) หลังจากที่ได้ลงนามประกาศเรื่อง การเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย จำนวน 10,000 โดส เพื่อฉีดฟรีให้กับกลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 5 กลุ่ม รวม 5,000 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวังสิงห์บุรี ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่า อบจ.สิงห์บุรี เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำหรับ 5 กลุ่มเป้าหมาย

ตามเงื่อนไขที่สภากาชาดกำหนด (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน) และจะต้องมีทะเบียนบ้านหรือที่พักอาศัยหรือสถานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสิงห์บุรี

  1. ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 
  2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 
  3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
  4. ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน 
  5. บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรและแพทย์ประจำตำบล) 

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 20 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน) 

ช่องทางลงทะเบียน : สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์ https://singburipao.go.th


 

เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์

  • บัตรผู้พิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด และหนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น 

เช็คด่วน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จองผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

แท็กที่เกี่ยวข้อง