ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"ยอดโควิดวันนี้"

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,555 ราย เสียชีวิต 171 คน หายป่วย 13,691 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 17 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,555 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 171 คน หายป่วย 13,691 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,419,929 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 1,630 ราย

  17 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 13,897 ราย เสียชีวิต 188 คน หายป่วย 13,527 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 16 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13,897 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 188 คน หายป่วย 13,527 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,405,374 ราย

  16 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิต 144 คน หายป่วย 14,133 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 15 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 144 คน หายป่วย 14,133 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,391,477 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 1,216 ราย

  15 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 11,786 ราย เสียชีวิต 136 คน หายป่วย 14,738 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 14 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11,786 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 136 คน หายป่วย 14,738 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,377,679 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 783 ราย

  14 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 12,583 ราย เสียชีวิต 132 คน หายป่วย 16,304 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 13 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12,583 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 132 คน หายป่วย 16,304 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,365,893 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK  6,436 ราย

  13 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,029 ราย เสียชีวิต 180 คน หายป่วย 15,742 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 12 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,029 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 180 คน หายป่วย 15,742 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,353,310 ราย

  12 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,403 ราย เสียชีวิต 189 คน หายป่วย 15,610 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 10 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,403 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 189 คน หายป่วย 15,610 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,324,090 ราย

  10 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  ข่าวทั่วไป

  ยอดโควิดสมุทรสาครวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 643 ราย เสียชีวิต 12 ราย

  ยอดโควิดสมุทรสาครวันนี้ 9 กันยายน ลดลง พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 643 ราย คนไทย 238 ราย ต่างชาติทะลุ 405 ราย เสียชีวิตวันนี้ 12 ราย

  09 ก.ย. 2564 เวลา 1:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 16,031 ราย เสียชีวิต 220 คน หายป่วย 15,417 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 9 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16,031 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 220 คน หายป่วย 15,417 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,309,687 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 1,904 ราย สะสม 99,353 ราย

  09 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,176 ราย เสียชีวิต 228 คน หายป่วย 16,769 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 8 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,176 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 228 คน หายป่วย 16,769 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,293,656 ราย

  08 ก.ย. 2564 เวลา 1:05 น.

  ข่าวทั่วไป

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 13,821 ราย เสียชีวิต 241 คน หายป่วย 16,737 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 7 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13,821 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 241 คน หายป่วย 16,737 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,279,480 ราย

  07 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.

  Breaking News

  ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 13,988 ราย เสียชีวิต 187 คน หายป่วย 17,284 ราย

  ยอดโควิดวันนี้ 6 ก.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13,988 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 187 คน หายป่วย 17,284 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,265,659 ราย

  06 ก.ย. 2564 เวลา 0:40 น.