ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"หมอยง"

  ข่าวทั่วไป

  ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้อ หมอยง ยันไม่ต้องฉีดเพิ่ม

  หมอยงเปิดแนวทางการฉีดวัคซีนโควิดหลังติดเชื้อ ระบุฉีดไม่ครบ 2 เข็ม หรือไม่เคยฉีดควรฉีด 1 ครั้งหลัง 1 เดือนด้วยไวรัสเวกเตอร์ หรือmRNA ส่วนผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้อ ไม่ต้องฉีดเพิ่ม

  16 ก.ย. 2564 เวลา 1:13 น.

  ข่าวทั่วไป

  หมอจุฬาซัดกันนัว หมอยง ตอบวาทกรรมหมอธีระฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วติดเชื้อภูมิขึ้นสูง

  หมอยงตอบคำถามวาทกรรมหมอธีระประเด็นฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้อภูมิขึ้นสูงเร็ว ชี้ฉีดเพื่อลดการป่วยตาย และความรุนแรงของโรค ระบุการตอบสนองภูมิต้านทานและการคงอยู่ของภูมิต้านทาน มีความจำเป็นต้องมีการศึกษา เพื่อป้องกันติดเชื้อซ้ำ

  15 ก.ย. 2564 เวลา 1:21 น.

  ข่าวทั่วไป

  ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้ออาจต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3 หลังสามเดือน

  หมอธีระวัฒน์เผยฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามแล้วติดเชื้ออาจต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3 หลังสามเดือน ชี้ภูมิความจำอาจจะหดหายไปได้เร็ว

  14 ก.ย. 2564 เวลา 13:47 น.

  ข่าวทั่วไป

  ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้อภูมิขึ้นเร็วมากไม่ต้องกระตุ้นเข็ม 3

  หมอยงเผยข้อมูลวิจัยพบผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้อภูมิขึ้นเร็วมากไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ระบุคนติดเชื้อแต่ยังไม่ฉีดวัคซีนควรฉีดวัคซีนกระตุ้นด้วยไวรักเวกเตอร์หรือ mRNA

  13 ก.ย. 2564 เวลา 1:03 น.

  ข่าวทั่วไป

  ฉีดวัคซีนโควิดเชื้อตายตามด้วยไวรัส เวกเตอร์-mRNA กันสายพันธุ์เดลตาได้ดี

  หมอยงเผยการฉีดวัคซีนโควิดชนิดเชื้อตาย 2 เข็ม ตามด้วยไวรัส เวกเตอร์ หรือ mRNA สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้เป็นอย่างดี ยันการได้วัคซีนครบ 2 ครบลดความรุนแรงของโรคลงได้ลดอัตราการเสียชีวิต

  12 ก.ย. 2564 เวลา 2:08 น.

  ข่าวทั่วไป

  "หมอยง" ชี้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA ในเด็ก 12-17 ปีเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

  หมอยงเผยการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ในเด็ก 12-17 ปีเสี่ยงเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ชี้ความเสี่ยงและประโยชนที่ได้ จะต้องนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง

  10 ก.ย. 2564 เวลา 2:07 น.

  ข่าวทั่วไป

  "หมอยง" ชี้วัคซีนโควิดที่มีสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ได้

  หมอยง ชี้วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เหตุไม่สามารถป้องกันกาติดเชื้อโควิด-19 ได้ ระบุโรคนี้จะอยู่ตลอดไป จำนวนวัคซีนที่ใช้ต้องสำหรับประชากรทุกคนในประเทศไทยในการสร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐาน

  06 ก.ย. 2564 เวลา 0:50 น.

  ข่าวทั่วไป

  "หมอยง" เร่งวิจัยฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรับสายพันธุ์ใหม่

  หมอยง เร่งศึกษาวิจัยการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดที่จะป้องกันสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป

  03 ก.ย. 2564 เวลา 1:25 น.

  ข่าวทั่วไป

  "หมอยง" คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564

   “หมอยง” หรือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ” ของ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จากผลงานการเป็นผู้อุทิศตนในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นำไปสู่การดูแล รักษา ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขจำนวนมาก

  24 ส.ค. 2564 เวลา 18:09 น.

  ข่าวทั่วไป

  คุมโควิดต้องทำทั้งโลก หมอยงชี้วัคซีนต้องแบ่งปันกันโรคกลายพันธุ์ย้อนกลับ

  หมอยงชี้การควบคุมโควิด-19 ต้องทำพร้อมกันทั้งโลก ระบุประเทศที่มีมีวัคซีนมากกว่าต้องแบ่งปันให้ประเทศที่มีโอกาสน้อยป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ย้อนกลับไปหา

  19 ส.ค. 2564 เวลา 1:17 น.

  ข่าวทั่วไป

  หมอยง" โต้ไม่เคยพูดซิโนแวค 3 เข็มเอาโควิดสายพันธุ์เดลตาอยู่

  หมอยงออกโรงยืนยันไม่เคยพูดว่าฉีดวัคซีนซิโนแวค 3 เข็มสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลตาได้ ระบุเคยแต่ศึกษาการฉีดเชื้อตาย 2 เข็มตามด้วยไวรัสเวกเตอร์เข็มที่ 3 ได้ภูมิต้านทานที่สูงมาก

  17 ส.ค. 2564 เวลา 1:09 น.

  ข่าวทั่วไป

  "หมอยง"ชี้ฉีดวัคซีนโควิดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้องเพิ่มเป็น 85% ของประชากร

  หมอยงเผยปัจจุบันการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้อง 85% ของประชากรเพื่อหยุดการระบาดของสายพันธุ์เดลตา

  08 ส.ค. 2564 เวลา 9:26 น.