อัพเดทเกณฑ์ใหม่"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"รอบใหม่ เงื่อนไข-ขั้นตอน

14 ก.ย. 2564 เวลา 3:09 น.3.9k

อัพเดทเกณฑ์ใหม่"ลงทะเบียนบัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ "คลัง"ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือน เช็กรายละเอียดเงื่อนไข-ขั้นตอน

เตรียมตัวให้พร้อม! กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ บัตรคนจนเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน

ขณะเดียวกัน จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

อัพเดทเกณฑ์ใหม่"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"รอบใหม่ เงื่อนไข-ขั้นตอน

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

กลุ่มเป้าหมายที่เปิดให้ลงทะเบียน

1.ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านราย รวมทั้งกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟน 

2. ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมมีจำนวน 13.65 ล้านราย ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

*คุณสมบัติเงื่อนไขของผู้สมัครเบื้องต้น

  • มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ ) ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
  • รายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา

* ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.เลือกธนาคารที่สะดวกได้ที่ ธ.ก.ส., ออมสิน ,กรุงไทย 
2.แสดงบัตรประชาชน
3.กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
4.เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

*หมายเหตุ ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียน รอกำหนดการเปิดลงทะเบียนจากระทรวงการคลัง ซึ่งจะประกาศในเร็ว ๆนี้
 

ที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง