“คมนาคม” เร่งพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ "บางซื่อ-หัวลำโพง" ปั๊มรายได้

15 ก.ย. 2564 เวลา 11:43 น.76

“คมนาคม” สั่ง รฟท.-กทพ. พัฒนาพื้นที่เส้นทางบางซื่อ-หัวลำโพง ด้านรฟท.ศึกษาพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีหัวลำโพง คาดแล้วเสร็จพ.ย.นี้ ฟากสถานีกลางบางซื่อ – หัวลำโพง เตรียมลงพื้นที่สำรวจก่อสร้างเชื่อมสายสีแดง เริ่ม ธ.ค.64

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับการติดตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และแนวทางการพัฒนาตลอดแนวเส้นทางบางซื่อ – หัวลำโพง เบื้องต้นที่ประชุมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดรูปแบบการพัฒนาสถานีหัวลำโพงที่ชัดเจนโดยเร็ว และเร่งรัดแผนการพัฒนาสถานีหัวลำโพงที่เดิมกำหนดไว้ในช่วงปี 2568 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น   ให้พิจารณานำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งให้ให้เน้นการพัฒนาพื้นที่แนวดิ่ง และให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีต่างๆ ด้วย โดยกรณีที่เป็นพื้นที่ของภาคเอกชนหรือส่วนราชการอื่น ให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ส่วนการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาสถานีหัวลำโพง ให้พิจารณาเปรียบเทียบจนถึงข้อสรุปถึงรูปแบบที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เช่น การเปรียบเทียบระหว่างการให้เอกชนร่วมลงทุนทั้งแปลง หรือการแบ่งการพัฒนาเป็นแปลงย่อย เป็นต้น 

“คมนาคม” เร่งพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ "บางซื่อ-หัวลำโพง" ปั๊มรายได้

ขณะที่แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้เอกชนร่วมลงทุน แทนการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งให้เร่งรัดการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

“คมนาคม” เร่งพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ "บางซื่อ-หัวลำโพง" ปั๊มรายได้

ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศไทย ส่งผลให้สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยลดบทบาทลง แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง (ในอนาคต) ดังนั้น จึงควรนำพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ แนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)จึงได้ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การใช้พื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะมีการนำกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย ทั้งนี้ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จะเข้าร่วม
การดำเนินการในครั้งนี้ด้วย คาดว่าจะสามารถนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ได้ในเดือนพ.ย.64  ส่วนพื้นที่ริมทางรถไฟ ช่วงสถานีกลางบางซื่อ - สถานีหัวลำโพง ขณะนี้รฟท.เตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้มีความชัดเจนเมื่อได้มีการสำรวจรายละเอียดตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น สายสีแดงส่วนต่อขยาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน การเชื่อมต่อสถานีจิตรลดา เป็นต้น คาดว่าจะสามารถนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ได้ในเดือนธ.ค.64

 

“คมนาคม” เร่งพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ "บางซื่อ-หัวลำโพง" ปั๊มรายได้

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ บริเวณเพลินจิต การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้หารือกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางการในการบูรณาการให้มีการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน โดยการปรับให้รูปแบบโครงการให้มีลักษณะที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน คาดว่าจะได้ผลสรุปร่วมกันในเดือนต.ค.65

แท็กที่เกี่ยวข้อง