ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ม.39 ม.33 ถึงวันไหน ใครยื่นได้บ้าง ครบที่นี่

13 ก.ย. 2564 เวลา 4:00 น.23.3k

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 มาตรา 39 มาตรา 33 ผู้ประกันตนในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ยื่นทบทวนสิทธิได้ถึงวันไหน ใครที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้บ้าง สรุปครบที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" กรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 มาตรา 39 และมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 29 จังหวัด มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล โดยสำนักงานประกันสังคมโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนรอบแรกครบแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ม.39 ม.33 ถึงวันไหน ใครยื่นได้บ้าง ครบที่นี่

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

  1. ก่อสร้าง
  2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
  3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
  4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
  5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
  6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
  7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
  8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
  9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ทบทวนสิทธิได้ถึง 1 ต.ค.64

ล่าสุดประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ม.39 ม.33 ถึงวันไหน ใครยื่นได้บ้าง ครบที่นี่
 

ใครที่สามารถทบทวนสิทธิได้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่สมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่ www.sso.go.th หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ม.39 ม.33 ถึงวันไหน ใครยื่นได้บ้าง ครบที่นี่

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ม.39 ม.33 ถึงวันไหน ใครยื่นได้บ้าง ครบที่นี่

 

มาตรา39 และ มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ม.39 ม.33 ถึงวันไหน ใครยื่นได้บ้าง ครบที่นี่

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ม.39 ม.33 ถึงวันไหน ใครยื่นได้บ้าง ครบที่นี่

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง