โอนเยียวยา ม.40 กลุ่มรับ 2 เดือน ประกันสังคม สรุปแล้วรับเมื่อไรเช็กที่นี่

13 ก.ย. 2564 เวลา 23:05 น.39.1k

"ผู้ประกันตน"มาตรา 40 กลุ่มรับเงินเยียวยา 2 เดือน รวม 10,000 บาท ใน 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา ประกันสังคม สรุปแล้วรับเมื่อไรเช็กเลย

13 ก.ย.64 เกาะติดมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน รอบ 2 หลังจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 อนุมัติเงินช่วยเหลือจ่ายเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39 (ม.39 )และมาตรา 40 (ม.40) เพิ่มเติม 1 เดือน อีกรายละ 5,000 บาท รวม 2 เดือนเป็น 10,000 บาท  และครม.เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ได้อนุมัติวงเงิน 16,103 ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33 )เพิ่มเติม1 เดือนเช่นกัน ส่งผลให้ผู้ประกันตน กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท รวม 2 เดือนเป็น 5,000 บาท ขณะที่นายจ้าง จะได้รับอีกตามจำนวนลูกจ้างรายละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 ราย หรือสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท


โอนเยียวยา ม.40 กลุ่มรับ 2 เดือน ประกันสังคม สรุปแล้วรับเมื่อไรเช็กที่นี่  

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 จังหวัดที่จะได้รับเงิน 2 เดือน ประกอบด้วย

พื้นที่ 13 จังหวัดแรก 

ที่ลงทะเบียนภายใน 31 กรกฏาคม 2564 และขยายเวลาจ่ายเงินสมทบฯ ถึง 10 สิงหาคม 2564 (สิ้นสุดการลงทะเบียน 31 ก.ค.64) ได้แก่ จังหวัด กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา 

สำหรับผู้ประกัน ม.40 

ที่ลงทะเบียนใน 19 จังหวัดที่ลงทะเบียนใหม่ จะย่อยออกมาเป็น 3+16 จังหวัด

3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 4-24 สิงหาคม 2564  กลุ่มนี้จะได้เงินเยียวยา 2 เดือน เนื่องจากยังไม่เคยได้รับเลยสักรอบเดียว
 

ส่วน 16 จังหวัดหลัง ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 4-24 สิงหาคม 2564 จะได้เงินเยียวยา 1 เดือน ได้แก่จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

โอนเยียวยา ม.40 กลุ่มรับ 2 เดือน ประกันสังคม สรุปแล้วรับเมื่อไรเช็กที่นี่

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา 20-28 ก.ย.

ล่าสุดเมื่อวันที่14 ก.ย. 64 ประกันสังคม ได้ประกาศไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยา"ผู้ประกันตน"มาตรา 33,มาตรา 39 และมาตรา 40 ดังนี้

 -มาตรา 33  โอนรอบ 2  พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม                        รับเงิน 2,500 บาท (รวม 5,000 ) เริ่มโอน วันที่ 27-28 ก.ย.64

-มาตรา 39  โอนรอบ 2  พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม                     รับเงิน 5,000 บาท  (รวม 10,000 ) เริ่มโอน วันที่ 21 ก.ย.64

-มาตรา 40   โอนรอบ 2  พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม 
 รับเงิน 5,000 บาท (รวม 10,000 )เริ่มโอน วันที่ 22-23 ก.ย.64

-มาตรา 40  โอนรอบเดียว  พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม 
 รับเงิน 5,000 บาท (ได้เดือนเดียว) เริ่มโอน วันที่ 20-21 ก.ย.64

โอนเยียวยา ม.40 กลุ่มรับ 2 เดือน ประกันสังคม สรุปแล้วรับเมื่อไรเช็กที่นี่

-มาตรา 40 พื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้ม (ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,อยุธยา)
ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40 รายใหม่ ตั้งแต่ 4-24 ส.ค. 64จำนวน 3.4 แสนคน กลุ่มนี้ ได้สิทธิเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท  ประกันสังคมจะโอนเงินให้วันที่ 28 ก.ย.64 รวม 10,000 บาทในวันเดียว 

โอนเยียวยากลุ่มเก็บตก

สำหรับการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ แต่ตกหล่นหรือ"กลุ่มเก็บตก" กำหนดวันดังนี้

ม.33  กำหนดโอนทุกวันศุกร์

ม.39 และ ม.40 โอนทุกวันพฤหัสบดี

ทั้งนี้ประกันสังคม จะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 โดยผู้ประกันตน ไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ เพียงแต่ผูกพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย.

แท็กที่เกี่ยวข้อง