เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นร. เริ่มฉีดวันไหน เช็คข้อมูลครบจบที่นี่

15 ก.ย. 2564 เวลา 18:53 น.751

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ดีเดย์เริ่มฉีดวันที่ 4 ตุลาคมนี้ พร้อมตั้งเป้าฉีดไฟเซอร์เข็ม 1 ให้นักเรียนทุกคน 4.5 ล้านคน ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ใครจะได้ฉีดก่อน และกระบวนการขั้นตอนต่างๆมีอะไรบ้าง เช็คเลยที่นี่

หลังจากกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) เกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน โดยมีข้อสรุปว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนอายุ12-18 ปี ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน โดยเริ่มในวันที่ 4 ตุลาคมนี้  พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้านคน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม หรือเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเปิดไทม์ไลน์แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนดังต่อไปนี้


 

วันที่ 10 -17 กันยายน 2564 

  • โรงเรียน / สถานศึกษา จัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน 

วันที่ 17 -22 กันยายน 2564 

  • โรงเรียน / สถานศึกษา  จัดประชุมทำความเข้าใจให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนเด็ก 12-18 ปี

วันที่ 21-24 กันยายน 2564 

  • โรงเรียน / สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความ ประสงค์ (ยินยอม)ให้นักเรียนเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 25 กันยายน 2564 

  • โรงเรียน / สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์ แก่ผอ.สพม. หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, อศจ. หรือ อาชีวศึกษาจังหวัด แล้วนำส่ง ศธจ. หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 26 กันยายน 2564 

  • ศธจ. หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, ผอ.สพม.หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,อศจ. หรือ อาชีวศึกษาจังหวัด  ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดประชุมสรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียน เพื่อนำสั่งสธจ.

วันที่ 28-30 กันยายน 2564

  • สธจ.วางแผนการเข้ารับวัคซีนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

  • โรงเรียน / สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

  • เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

 

เปิดไทม์ไลน์แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่วางแผนจะฉีดวัคซีน 2 เข็มแก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 12 ปีจนถึง 17 ปี 11 เดือน 29 วัน (ณ วันที่ฉีด) โดยจะอนุโลมให้แก่กลุ่มที่มีอายุเกินเกณฑ์ (18 ปี) ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 

ทั้งนี้จะเริ่มฉีดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน และตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้านคนอย่างครบถ้วน ตามมติของ ศบค. ทั้งสังกัด ศธ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นไปตามความสมัครใจของเด็ก และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

 

ส่วนการเปิดเทอม หรือ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  จะพิจารณาแยกตามข้อกำหนด มาตรการ และสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง